องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
  ตั้งกระทู้
หัวข้อ ผู้ตั้ง ชม ตอบ
โครงการปลูกป่า นายชยุพงต์ สุขตระการ 143 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละอูบ นายคำปัน ประทีปพจน์ 129 0
งานกาแฟ คนวน 146 1
จัดเก็บรายได้ วิไล 259 1
จัดเก็บรายได้ ประชาชน 292 1
เรียน ท่านนายก อบต บริษัท p-ploy 0858348675 411 0
ประธานสภา ประชาชนหมู่6 893 1
1
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ