องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
   
 
นายวุฒิไกร ชูธรรมเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
 
   
 
นายนคร รุ้งประนมกร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
 
          
 
นายสมคิด   เลิศฤทธิไกร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม คนที่2
 
   
 
นายสมชาย วิเศษพนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ