องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
วิสัยทัศน์  (vision)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม


"สาธารณูปโภคสะดวก  เศรษฐกิจดี 
สุขภาพดีทั่วหน้า  
 ผู้คนดี  ใฝ่ความรู้ 
คู่คุณธรรมเลื่องลือไกลการท่องเที่ยว 
ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น"


 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ