องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ฝ่ายบริหาร  |  ฝ่ายนิติบัญญัติ  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  |  กองส่งเสริมการเกษตร  |  โครงสร้างภายในราชการ
 
คณะผู้บริหาร
นายกำธร ชมพนา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
โทร. 064-3383942
นายสุชาติ แก่นจิง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
โทร. 063-6600272
นายอานัน พงศ์พิมล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
โทร. 082-8941288
นายสะมิโหล่ สัมฤทธิ์ผล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 096-9098242
หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิษณุ ประชายินดี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
โทร. 086-1812340
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ