องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แผนอัตรากำลัง-อบต-ห้วยห้อม-ปีงบประมาณ-2564-2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565)

     

แผนอัตรากำลัง-อบต-ห้วยห้อม-ปีงบประมาณ-2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 / 2564

      

แผนอัตรากำลัง-อบต-ห้วยห้อม-ปีงบประมาณ-2564-2566

      

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ