องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลชิมกาแฟสด ท่องเที่ยวตำบลห้วยห้อม ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565

     

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

     

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม 2565

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายกำธร ชมพนา นายก อบต.ห้วยห้อม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยห้อม พนักงานส่วนตำบล อบต.ห้วยห้อม ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างกฎหมาย ส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง และความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 กรกฏาคม 2565

     

 วันที่ 5 กรกฏาคม 2565 นายกำธร ชมพนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 เพื่อติดตามงาน ชี้แนะ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานและวางกรอบการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม 


ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน

     

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเมื่อประชาชนสงสัยติดโควิด

     

ประกาศปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมเป็นการชั่วคราว กรณีพนักงานจ้างติดโควิด

     

ประ


ประกาศ นโบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ