เชิญเที่ยว ห้วยห้อม ชมสินค้าชุมชน แวะถ่ายทิวทัศน์อันสวยงาม แล้วชิมกาแฟสดรสห้วยห้อม .. well come to huaihom 

แผนจัดการหาพัสดุ
 
กาแฟสดรสห้วยห้อม

     เชิญเที่ยวสวนกาแฟเชิงธรรมชาติและชิมกาแฟสด ตั้งวันที่8-10 ธันวาคม 2555
ผ้าทอขนแกะห้วยห้อม

     

ผ้าทอขนแกะห้วยห้อม

 

ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม เป็นผ้าทอที่มีความงดงาม จากการผสมผสานระหว่างขนแกะและเส้นฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน    เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาวและยังสามารถใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ ได้อีกหลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ผ้าทอขนแกะถือเป็นผ้าทอที่มีการประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวปักเกอญอผสานกับขนแกะที่เลี้ยงและตัดขนเองได้ภายในหมู่บ้าน กระบวนการทอตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จสิ้นยังคงการทอแบบโบราณและคงความปราณีตของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์ ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

                                                   

 

ประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

 

 

                          ผ้าทอขนแกะ เริ่มต้นผลิตเมื่อประมาณปี พ..  2500 โดยมิชชันนารี ที่มาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ได้เห็นการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้าน       ซึ่งใช้ฝ้ายพื้นเมืองที่ปลูกเองนำมากรอเป็นด้ายทอผ้า          จากนั้นได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้ขนแกะมาทำเป็นเส้นด้ายสำหรับทอผ้าสอนให้ชาวบ้าน   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จที่บ้านห้วยห้อม และได้พระราชทานพันธุ์แกะให้ชาวบ้านห้วยห้อมเลี้ยงเพื่อตัดขนมาทำทอผ้า     ลักษณะผ้าทอขนแกะห้วยห้อม        ด้ายยืนเป็นเส้นด้ายจากฝ้าย ส่วนด้ายพุ่งเป็นเส้นด้ายจากขนแกะ       กระบวนการทอแบบโบราณ (ใช้กี่เอว)          ลวดลายตามแบบของชนเผ่า และมีลวดลายประยุกต์ ตามความเหมาะสมของตลาดในปัจจุบัน

                   กลุ่มสตรีบ้านห้วยห้อม ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขนแกะขึ้นมา และ

ได้รับพระราชทานเงินทุนดำเนินการ จำนวน 10,000 บาท ในปี 2530 และ ในปี 2538

จำนวน 5,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนของกลุ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท มีสมาชิก 53 คน

                   กลุ่มทอผ้าขนแกะจะใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรในการดำเนินการผลิต

โดยให้ตัวแทนกลุ่มจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์ศีลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหลักและ

ผลิตภัณฑ์บางส่วนได้ส่งจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อ หรืองานเทศกาลสำคัญของจังหวัด ทำให้

สมาชิกมีรายได้ที่พอเพียงเลี้ยงชีพได้ รายได้จากการจำหน่ายเฉลี่ย 30,000 บาทต่อคน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ 5 ดาว และเป็นที่ต้องการของตลาด

 

 

 

 

นำขนแกะที่ตัดได้มาทำความสะอาด  ด้วยการซักด้วยแชมพู หรือผงซักฟอก  จากนั้นนำไปตากให้แห้ง  คัดแยกเอาเศษหญ้าและสิ่งปนเปื้อนต่างๆออก

 

กระบวนการผลิต

 

 

 

 

 

นำขนแกะที่ได้มาดึงยืดเพื่อให้มีความนุ่ม

 หวีขนแกะโดยใช้แปรงหวีเพื่อให้ฟู

 

 

                                               

 

 

    นำเส้นด้าย มาทอโดย  เป็นผ้าตามลวดลายที่ออกแบบไว้

 

 

 

  นำมากรอเป็นเส้นด้าย

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษของสินค้า            

                เนื้อผ้ามีความนุ่ม   ลวดลายสวยงามที่ทอเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่ากะเหรี่ยง   เหมาะกับการใช้ประดับตกแต่งร่างกาย และประดับตกแต่งสถานที่

ขนาดของผลิตภัณฑ์

                   1. ผ้าผันคอ  ขนาด (กว้าง X ยาว)                =   9 X 60  นิ้ว

                   2. ผ้าคลุมไหล่กลาง  ขนาด (กว้าง X ยาว) =   20 X 70 นิ้ว

                   3. ผ้าคลุมไหล่ใหญ่  ขนาด (กว้าง X ยาว)  =   28 X 80 นิ้ว

                   4. ผ้าคลุมโต๊ะเล็ก  ขนาด (กว้าง X ยาว)    =   37 X 54  นิ้ว

                   5. ผ้าคลุมโต๊ะใหญ่ ขนาด (กว้าง X ยาว)   =   54 X 110  นิ้ว

กำลังการผลิตต่อเดือน   (โดยเฉลี่ย) ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลาย ดังนี้

1.             ผ้าพันคอ  1 ผืน ใช้เวลาทอ 2 วัน

2.             ผ้าคลุมไหล่ขนาดกลาง  1  ผืน  ใช้เวลาทอ 3 - 4  วัน ขนาดใหญ่ใหญ่  ใช้เวลา 5-7 วัน

3.             ผ้าคลุมโต๊ะขนาดเล็ก  1  ผืน  ใช้เวลาทอ 5- 7  วัน ขนาดใหญ่ใหญ่  ใช้เวลา 7-10 วัน

ราคาจำหน่าย (ส่ง-ปลีก)

                1. ผ้าพันคอ แบบผสม ผืนละ   150 - 250  บาท          แบบขนแกะล้วน 600-900 บาท

                2. ผ้าคลุมไหล่กลาง แบบผสม ผืนละ 350-450  บาท    แบบขนแกะล้วน 1,300-1,500 บาท

                3.ผ้าคลุมไหล่ใหญ่ แบบผสม ผืนละ 700 - 900  บาท  แบบขนแกะล้วน 3,500-4,000 บาท

                4. ผ้าคลุมโต๊ะเล็ก  แบบผสม ผืนละ  500 600  บาท  แบบขนแกะล้วน 900-1,500 บาท

                5.ผ้าคลุมโต๊ะใหญ่  แบบผสม ผืนละ 1,200 1,500  บาท  แบบขนแกะล้วน 5,000-6,000 บาท

สถานที่ผลิตและจำหน่าย

                  ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม            ผลิตโดยกลุ่มสตรีทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม   หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. (053) 070066, 0895553900


 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.ห้วยห้อม (Deputy Chief Executive of the SAO)
infographics
องค์ความรู้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
แม่ฮ่องสอน
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน กพ.
OTOP
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลไทย
สายด่วนรัฐบาล
สสส
ททท
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
13ฟอนต์แห่งชาติ
Youtube
facebook
ดูทีวีออนไลน์