องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 

ประกาศ (์No Gife policy) ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปี 256722 ม.ค. 2567

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gife Policy) ประจำปี พ.ศ. 256722 ม.ค. 2567

รายงานผลตามนโยบาย No Gife Policy ปี 2566รายงานการดำเนินการตามคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2566รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565


12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ