องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565

     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 กันยายน 2565

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565

     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 20 กันยายน 2565

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565

     

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

     

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

     รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

     ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2564

     

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ