องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน

รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคาร ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

ประกาศอำเภอแม่ลาน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

รายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

รายงานประชุมสภาฯ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 3 สิงหาคม 2566

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

ประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พ.ศ.2565

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม พ.ศ.2565

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม
12 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
 
 
 


วัน อาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ