องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564 )

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )

      

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ