องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤสจิกายน 2563

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

      
12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ