องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

     

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

     

จดหมายข่าวฉับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

     

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

     

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

     

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม 2565

     

รายงานความเสียหายอุทกภัยในพื้นที่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565

     

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้จัดประชุม มอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้กันทุกสำนักกองรับทราบ

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ