องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

      

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลืกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

      ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ