องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 2 )

     

ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2565 (ไตรมาสที่ 1)

     

ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)

      

ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)

      

ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)

     

ปรกาศผู้ชนะรายไตรมาส ประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1)

     

ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (สายทางไปหน้าบ้านโบแฮ) บ้านห้วยห้อม หมู่ที่ ๑

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตามรางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผู้ชนะการจัดซ์้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 4-2563

      

12 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ