องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงาน รายรับ -รายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

     

รายงาน รายรับ -รายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

     

รายงาน รายรับ -รายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

     

รายงาน รายรับ -รายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

     

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2565

     

รายงานข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อมแต่ละไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565

     

รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2565

     

รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

     

รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2565

     

12 3 4 5
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ