องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

      
รายงานเงินทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน2563

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

      
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ. วันที่ 30 กันยายน 2563

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563

      
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ