องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง 3 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร

     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางชมน้ำตกห้วยห้อม กว้าง 3 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม 2561

      
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

      
12
 
 
 
 
 
 
 
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ