องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม   เลขที่  139  หมู่ที่ 5
ตำบลห้วยห้อม  อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๔๒๐-๔๘๙๗ 
 e-mail:  huaihom@hotmail.com  
Facebook: อบต.ห้วยห้อม
เว็ปไซต์. www.huaihom.go.th


ชื่อ :
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
ข้อความ :
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA  สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
กฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
ถามตอบ
ติดต่อเรา
facebook
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
สำรวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจกรรมสภา
มาตรฐานการบริหาร
บทความน่ารู้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เข้าระบบ