องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรก... new

อ่านต่อ... 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม... new
 อ่านต่อ... 
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 กรกฏาคม 2565
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 กรกฏาคม 2565 new

 อ่านต่อ... 

 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม เปิดประชุมสภา สม... new
วันที่ 26 กันยายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เปิดประชุมส...
อ่านต่อ... 
 
ส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่งมอบโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื... new
นายสุชาติ แก่นเจิง รองนายกองค์การห้วยห้อมตำบลห้วยห้อม พร้อม นายอานัน ...
อ่านต่อ... 
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เปิดประชุมวิสา... new
วันที่ 20 กันยายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ได้เปิดประชุมสภ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กันยายน 2565
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กันยายน 2565 new
วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริห...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
  กฎหมาย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
  ถามตอบ
  ติดต่อเรา
  facebook
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  สำรวจความพึงพอใจ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสภา
  มาตรฐานการบริหาร
  บทความน่ารู้
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เข้าระบบ