องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ยินดีต้อนรับ

 
 
แจ้งเตือนโรคและแมลงศัตรูข้าวในระยะกล้า
แจ้งเตือนโรคและแมลงศัตรูข้าวในระยะกล้า ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ  คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1550 /2564 มาตรการเร่งด่วนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019
ประกาศ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1550 /2564 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ปร ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1)
ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่ง ... new
 ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 – 5 ปี
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2 – 5 ปี ... new
 อ่านต่อ... 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ  วันที่ 2
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ วันที่ 2 ... new
 อ่านต่อ... 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อ ... new
 อ่านต่อ... 
 
จัดเตรียมความพ้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวและพักคอยให้กับบุคคลที่กลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
จัดเตรียมความพ้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบ ... new
 อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ITA สำหรับ อบต.ห้วยห้อม
  กฎหมาย
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
  ถามตอบ
  ติดต่อเรา
  facebook
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  สำรวจความพึงพอใจ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  กิจกรรมสภา
  มาตรฐานการบริหาร
  บทความน่ารู้
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เข้าระบบ